zamknięty, teksty z czerwca 2013 roku

14 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Wiję się i wy­ginam na gra­nicy ba­lan­su wśród de­likat­nych słów. Psycho­deliczny stan za­pano­wał w mo­jej głowie. Dym spod po­wiek wypływa, uszy krwa­wią rzew­ny­mi łza­mi. Wszys­tko ja­kieś ta­kie pomylone... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 czerwca 2013, 18:35

Do mojego Przyjaciela - Czytelnika

Dro­gi Czytelniku.

Nig­dy nie zda­wałem so­bie do końca spra­wy z potęgi słów. Słów, które były po­par­te moimi włas­ny­mi doświad­cze­niami.
Zaw­sze wychodziłem z założenia, że to co mówię czy piszę, jest jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 27 czerwca 2013, 00:03

Opa­nuj się młody człowieku. To ta­kie niep­rzyz­woite płakać w biały dzień. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 czerwca 2013, 15:39

Tak sub­telnie, po cichu, z zas­kocze­nia. Dokład­nie tak, jak lubisz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 czerwca 2013, 23:58

Tyl­ko ból sa­mot­ności wy­wołuje "nie­chciane" po­toki łez. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 czerwca 2013, 03:24

Tworzy­wo stało się twórcą. Ja­kież to przy­jem­ne uczucie! 

myśl • 18 czerwca 2013, 23:09

Kroplą, chwilą, uderzeniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2013, 14:21

Schodzę po scho­dach życia z zaw­rotną prędkością. Licząc stop­nie zaczy­nam się budzić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 czerwca 2013, 14:43

Baw­my się. W kot­ka i myszkę. W końcu jes­teśmy dorośli. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2013, 03:08

Mo­ral­ny liść. Te­go mi było trzeba. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2013, 00:38

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]