zamknięty, teksty z grudnia 2013 roku

3 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Krop­la­mi wscho­du i zacho­du czy­nisz mnie zmęczo­nym człowiekiem. Bar­wa­mi połud­nia i półno­cy, od­bierasz mi zdro­wy rozsądek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2013, 10:57

Mówią, że dom jest tam, gdzie Two­je ser­ce. Mój chy­ba zos­tał zburzony. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 grudnia 2013, 08:04

* * *

Ry­sowa­ne w pias­ku zdjęcie.
Szum fal roz­bi­jających się o wybrzeże.
Zwol­nione tętno.
Niema pustka. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2013, 11:07

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]