zamknięty, teksty z kwietnia 2012 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Myśli sa­me przychodzą. Są jak niep­rosze­ni goście. Cza­sem zos­ta­wiają miłe wspom­nienie, niekiedy zaś ruj­nują całe Two­je do­tychcza­sowe życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 kwietnia 2012, 23:20

Czarna Dama

Spoglądając w dal, tak jak w dal spogląda orzeł wy­pat­rując swej ofiary,
Uj­rzałem Twoją pos­tać, nies­ka­zitel­nie piękną i delikatną.
Kruchą i twardą zarazem.
Byłaś skąpa­na w sza­leńczych bar­wach kolorów.
Za­razem groźna, jak rozpęta­na wichu­ra, skrom­na i
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 kwietnia 2012, 19:40

W gwarze hałaśli­wych ludzi, tak łat­wo być milczącym. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 kwietnia 2012, 19:17

Choć tak niewiele nam pot­rze­ba, ciągle chce­my cze­goś więcej.

Po­kora - słowo, które wyszło z "mody".
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 kwietnia 2012, 12:30

Być jak ryd­wan bez kół, a mi­mo to zdo­być cały świat. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2012, 22:41

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]