zamknięty, teksty z kwietnia 2013 roku

4 teksty z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Podróże małe i duże.

Kiedyś opo­wiadałem Wam o pew­nym mlodzieńcu. Dzi­siaj opo­wiem Wam ko­lejną his­to­rię z je­go życia. Chłopak przez wiele miesięcy łudził się, że może wszys­tko będzie tak, jak daw­niej. Bez zbyt wiel­kich zmar­twień, z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2013, 10:23

Bez­dech, pa­raliż, pa­nika. Łat­wiej zna­leźć wiatr w po­lu niż spokój ducha... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 kwietnia 2013, 00:53

Podróżuje­my we śnie zwa­nym życiem. Gdy się obudzi­my do­piero wte­dy do­ceni­my umiejętność marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2013, 00:45

Rozstanie.

Weź głębo­ki od­dech. Wsłuchaj się w rytm bi­cia Twe­go ser­ca. Poczuj, jak przez Two­je ciało przechodzą dreszcze niepo­koju. Już nie wiesz, czy to kim jes­teś, poz­wo­li Ci od­czuć praw­dzi­we szczęście. Czu­jesz się tak, jak gdy­by Twój po­ciąg do ra­ju właśnie przed Tobą uciekł. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2013, 01:35

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]