zamknięty, teksty z lutego 2013 roku

7 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Sza­leństwa smak nie zna gra­nic. Zat­raćmy się w so­bie na chwilę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2013, 11:20

Przy chłod­nym ser­cu na­wet skrzydła anioła zamarzną. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lutego 2013, 22:55

Uśmie­chnij się. Uśmie­chnij się na­tural­nie. Na­wet jeśli nie masz ku te­mu po­wodu, uśmie­chnij się. Uśmiech leczy wszys­tkie ra­ny. Uśmie­chnij się. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lutego 2013, 21:14

wszys­tko wy­daje się być ba­nal­ne. prob­lem po­jawia się gdy w grę wchodzą uczucia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lutego 2013, 02:29

Do Ojca.

Nie będę się si­lił na ofic­jalne formy.
Nie będę się si­lił na słowa dziękczynienia.
Piszę do Ciebie w tyl­ko jed­nej spra­wie. Spra­wie, którą od­wle­kałem zbyt długo.
Zaw­sze marzyłem o tym, żeby móc Ci po­wie­dzieć, jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2013, 01:59

...

Był so­bie raz pe­wien młodzieniec. Był wy­soki, szczupły, niez­byt dob­rze zbu­dowa­ny. Był za­baw­ny, szcze­ry, naiw­ny. Je­go życie było pełne wrażeń, planów na przyszłość, doz­nań es­te­tycznych. Był też ro­man­ty­kiem - jak to zwykł [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 14 lutego 2013, 00:28

Kłębkiem nerwów, ok­ruchem myśli, śred­niowie­cznym błaz­nem. Tym właśnie jestem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 lutego 2013, 16:17

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]