zamknięty, teksty z marca 2012 roku

4 teksty z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Kochaj tak, byś te­go nig­dy nie żałował. Nie kochaj jed­nak moc­niej, niż jes­teś w sta­nie po­kochać sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 marca 2012, 14:05

Bo żeby móc od­dychać trze­ba mieć powietrze. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 marca 2012, 13:17

Każdy z nas cze­goś szuka.
Każdy z nas cze­goś chce.
Chwy­taj­my gwiazdy,
Za­nim sa­mi spłoniemy.
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 marca 2012, 02:18

To tyl­ko słowa. Można je wziąć, odłożyć, można je zos­ta­wić, można ich nig­dy nie wy­powie­dzieć, można ni­mi za­dać ból, ale też i ra­dość. Bo prze­cież to tyl­ko słowa... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 marca 2012, 23:32

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]