zamknięty, teksty z marca 2013 roku

9 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Za­gubiony w la­biryn­cie myśli, szu­kam tej dro­gi, która wy­daje się być właściwą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 marca 2013, 12:17

Os­trość zmysłów. De­likat­ność myśli. Ciepło uczuć. Od­kry­wam życie na nowo. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 marca 2013, 12:17

Z każdym dniem od­da­lamy się od siebie, udając, że jes­teśmy co raz bliżej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 marca 2013, 01:39

Os­tatnia ka­wa. Os­tatni pa­pieros. Os­tatni po­całunek. O nic więcej nie proszę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 marca 2013, 19:43

Kreuje­my się na gwiaz­dy. Prawdą jest, że spłoniemy za­nim nasze światło ośle­pi innych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 marca 2013, 01:27

Czuję się, jak kwiat, który usycha. Jak ogień, który się wy­pala. Jak dusza, która z ciała uchodzi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 marca 2013, 00:38

Czuję, jak mo­je skrzydła gwałtow­nie zrzu­cają pie­rze. Przyk­re. Bo no­we już nie odrasta.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2013, 19:11

De­likat­nie odsącz tka­ninę z zes­chniętej krwi. Odsłoń to co na­gie. Pocho­waj swo­je myśli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 marca 2013, 13:22

Sie­dzi gdzieś tam z tyłu, odzy­wa się kiedy nie pot­rze­ba. Od­ry­wa ner­wy, pa­li myśli. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 marca 2013, 17:14

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]