zamknięty, teksty z marca 2014 roku

4 teksty z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

...

Co się z na­mi stało
Z na­mi, pros­ty­mi ludźmi
Co się stało z naszy­mi umysłami,
Naszy­mi uczuciami

Zat­ra­ciliśmy resztki człowieczeństwa
Krop­la­mi deszczu na asfalcie
Pus­ty­mi roz­mo­wami z nieznajomym
Za­pyziałym spojrzeniem

Oto kar­ma dla naszej duszy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 marca 2014, 12:53

Do Pani.

Kreślę krwią Twój portret
Łza­wymi po­toka­mi roz­cieńczam kolor
By na­dać cienie
Byś była zadowolona

Byś była łaskawa. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2014, 13:49

Otu­lony szor­stkim sza­lem, ut­ka­nym z krop­li deszczu, chus­teczką z pa­pieru ścier­ne­go sta­ram się ot­rzeć śla­dy krwi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 marca 2014, 11:35

Co zro­bisz gdy poczu­jesz myśl os­trą, jak brzyt­wa, na swoim gardle?
Będziesz się bro­nił? Próbo­wał uciec? Czy może poz­wo­lisz Jej po­derżnąć Ci tętnice? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2014, 17:39

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]