zamknięty, teksty z października 2012 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Więc wstań. Wstań i po­każ, że jes­teś sil­ny. Nikt, ani nic nie jest w sta­nie Cię złamać.

-Z de­dykacją dla Anieli. Dziękuję. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 października 2012, 12:44

Kochanek.

Zaw­sze byłeś blis­ko mnie, choć ja trzy­małem Cię na dys­tans. Wo­leliśmy ten układ. Przy­jaźń cen­niej­sza od miłości - bo prze­cież ta pier­wsza, jeśli praw­dzi­wa trwa wie­cznie, z tą drugą to nig­dy nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 6 października 2012, 19:56

Podejdź.

Po­dejdź do mnie.
Obej­mij mnie swoim wzrokiem.
Prze­cież wiesz, że nie lu­bię za­pachu Two­jego ciała.
Przy­pomi­na ono dni, kiedy błąkałem się po cmentarzach.
Szu­kałem Ciebie.
Po­dejdź do mnie.
Otul mnie Twoim całunem. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 października 2012, 19:09

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]