zamknięty, teksty z października 2013 roku

6 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

W złocie je­sieni tak wiele czer­ni i sza­rości. Tęgie głowy po­wie­działyby, że to ab­strak­cjo­nizm. Jak dla mnie to czys­ta iro­nia losu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2013, 11:30

Ja­kież to dziw­ne uczu­cie, gdy stojąc na bal­ko­nie, za­ciągając się dy­mem z pa­piero­sa, wyob­ra­zasz so­bie upa­dek z trze­ciego piętra na be­tonową sko­rupę... Chy­ba jest ze mną gorzej niż myślałem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 października 2013, 23:36

Pro­wadzę set­ki bez­ce­lowych rozmów. Mo­je życie jest "bo­gate" towarzysko. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 października 2013, 18:37

Czerń ka­wy ideal­nie kom­po­nuje się z moim sta­nem umysłu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 października 2013, 10:37

Mo­ja dłoń jest jak żywy ogień. Me spoj­rze­nie zmienia w ka­mień. Mo­je us­ta niczym lód. W moich oczach tyl­ko pus­tka. Chcę na wieki zasnąć już. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 października 2013, 11:47

Odejść. Zniknąć. Prze­minąć. Ofiaro­wać spokój duszy tym, których kocha­my. Chy­ba nad­szedł czas, aby opuścić kur­tynę, w sztu­ce zwa­nej "Życie". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 października 2013, 22:18

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]