zamknięty, teksty ze stycznia 2013 roku

3 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Spowiedź.

Kiedyś...
Kiedyś było inaczej. Czy le­piej? Nie wiem. Czy gorzej? Nie mam bla­dego pojęcia.
Nie pot­ra­fię oce­nić trzeźwo i obiek­tywnie te­go, ja­ka była mo­ja przeszłość.
Przeszłość – słowo klucz. To ona nas [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 24 stycznia 2013, 15:07

Mie­szkam w świecie poz­ba­wionym cza­su, ener­gii i natchnienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2013, 00:24

Pew­ne de­cyz­je niosą za sobą pew­ne kon­sekwen­cje. Pew­nie Ame­ryki tym nie od­kryłem, ale też pew­nie niektórym wy­jaśni to sposób mo­jego postępowania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2013, 14:10

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]