zamknięty, teksty z września 2012 roku

3 teksty z września 2012 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Otwórz me oczy i po­każ mi, jak się "widzi", a nie tyl­ko "patrzy". 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 września 2012, 11:29

Przeczy­taj mnie od des­ki do des­ki. Jak dobrą książkę. Nie odkładaj mnie tyl­ko w kąt. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 września 2012, 03:26

Moja przygoda.

Sa­mobójcy to trochę egoiści. Zos­ta­wiają rodzi­ny, przy­jaciół z cier­pieniem i masą prob­lemów, sa­memu od te­go uciekając. Mało kto jed­nak wie, co dzieje się w psychi­ce ta­kiego człowieka. To jest tak, jak­by przeżywać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 7 września 2012, 11:11

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]