zamknięty, teksty z września 2014 roku

9 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Wa­riat­ka już nie tańczy. Przy­pięli ją do łóżka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 września 2014, 23:03

Zachłysnąłem się włas­nym ego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 września 2014, 04:41

Miłość nie is­tnieje. To tyl­ko pa­tolo­giczny wytwór naszej wyobraźni. 

myśl • 26 września 2014, 01:34

Głowa mi za­raz pęknie. Kłótnia myśli zaczy­na wy­mykać się spod kontroli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 września 2014, 03:57

Wy­rywam kon­tek­stu szmer. Kon­tras­tem ścian rozróżniam ból. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2014, 23:27

Od­dam do zniszcze­nia wo­rek zaufa­nia. Kto pier­wszy ten lepszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 września 2014, 22:27

Pod włos

Rzu­cam się.
Miotam.
Wbi­jam pal­ce pod skórę.
Kruszę wosk, który za­lepia mo­je żyły.

Spoglądam Ci w oczy.
Jes­teś piękna.
Tak niesa­mowi­cie piękna.
Ob­rzydzasz mnie.

Pod­pa­lasz knot świecy.
Nachy­lasz się nad moją raną.
Wle­wasz w mą ranę ciepłą ciecz.
Śmiejesz się ironicznie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 września 2014, 10:42

Try

Za­cis­kam pięści.
Pow­strzy­muję krzyk.
Szu­kam bez­pie­czne­go punktu.

Pod­pa­lam ściany.
Roz­pru­wam wnętrzności myśli.
Wi­ruję pośród płomieni.

Przek­li­nam świat, który stworzyłem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 września 2014, 18:27

Chandelier

Bezdech.
Dławię się degrengoladą.
Wy­pełnia mnie marazm.
Roz­pa­lam lód.
W chłodzie og­nia szu­kam pocieszenia.
Spi­jam resztki światła.
Poz­wa­lam by ogarnął mnie mrok.

Roz­ci­nam swoją duszę.
Nie ma dla mnie nadziei. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2014, 03:52

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]