zamknięty, myśli

131 tekstów (myśli) – auto­rem jest zam­knięty.

Sens bez sen­su nie ma sensu. 

myśl • 16 kwietnia 2015, 15:49

Wy­mięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. Za­pach Two­jego ciała. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 marca 2015, 01:27

Zam­knięty w klat­ce pa­radok­su wołam o pomoc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2015, 17:39

I cho­ciaż to mnie kiedyś wy­kończy, to zaw­sze będę Twój. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2014, 04:44

Od­wra­cam twarz. In­nej już nie mam. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 grudnia 2014, 04:54

Ka­wa. Pa­pieros. Skok w otchłań. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2014, 12:19

Na­wet życie w tłocznej sa­mot­ności może mieć sens. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2014, 05:15

Mo­ja świado­mość trzas­ka moimi myśla­mi. Uza­leżnia mnie, wy­niszcza, wy­wołuje torsje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2014, 03:09

Brak mi cza­su na życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2014, 13:45

Początkiem końca, roz­kwi­tem więdnięcia, życiem śmierci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2014, 14:20

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]