zamknięty, poezja

12 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest zam­knięty.

My kind of love

Jes­tem, cho­ciaż mnie nie ma.
Szu­kam, cho­ciaż jest na wy­ciągnięcie ręki.
Zakładam szklaną maskę, uciekam od rzeczywistości.

Mówię to, cze­go nie myślę.
Myślę to, cze­go nie mówię.
Kocham, choć nienawidzę.
Niena­widzę, cho­ciaż kocham.

Pragnę i odrzucam.
Pod­niecam obrzydzając.
Uza­leżniam, będąc je­dynym remedium.

Wzras­tam opadając.
Zak­wi­tam usychając.
Żyję umierając.
Kocham nie kochając. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 listopada 2014, 18:51

Pod włos

Rzu­cam się.
Miotam.
Wbi­jam pal­ce pod skórę.
Kruszę wosk, który za­lepia mo­je żyły.

Spoglądam Ci w oczy.
Jes­teś piękna.
Tak niesa­mowi­cie piękna.
Ob­rzydzasz mnie.

Pod­pa­lasz knot świecy.
Nachy­lasz się nad moją raną.
Wle­wasz w mą ranę ciepłą ciecz.
Śmiejesz się ironicznie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 września 2014, 10:42

Try

Za­cis­kam pięści.
Pow­strzy­muję krzyk.
Szu­kam bez­pie­czne­go punktu.

Pod­pa­lam ściany.
Roz­pru­wam wnętrzności myśli.
Wi­ruję pośród płomieni.

Przek­li­nam świat, który stworzyłem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 września 2014, 18:27

Chandelier

Bezdech.
Dławię się degrengoladą.
Wy­pełnia mnie marazm.
Roz­pa­lam lód.
W chłodzie og­nia szu­kam pocieszenia.
Spi­jam resztki światła.
Poz­wa­lam by ogarnął mnie mrok.

Roz­ci­nam swoją duszę.
Nie ma dla mnie nadziei. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2014, 03:52

* * *

Ur­wa­ne w pół słowa zdanie
Niedo­palo­ny papieros
Go­tująca się wo­da na gazie
Her­ba­ta, która już daw­no wystygła
Zat­rzy­mana w lo­cie łza

I tyl­ko ten tępy dźwięk ciszy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 maja 2014, 23:51

Krzew róży

Gna­my w tej rozpaczy
Pełni smut­ku i żalu
Błądzi­my, jak ten wiatr w polu
Bez celu

Uni­kamy szcze­rych spojrzeń
Uni­kamy szcze­rych odpowiedzi
Boimy się odrzucenia
Boimy się bólu

Za­pomi­namy już, jak to jest
Być kwitnącym krze­wem róży 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 kwietnia 2014, 02:37

...

Co się z na­mi stało
Z na­mi, pros­ty­mi ludźmi
Co się stało z naszy­mi umysłami,
Naszy­mi uczuciami

Zat­ra­ciliśmy resztki człowieczeństwa
Krop­la­mi deszczu na asfalcie
Pus­ty­mi roz­mo­wami z nieznajomym
Za­pyziałym spojrzeniem

Oto kar­ma dla naszej duszy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 marca 2014, 12:53

Do Pani.

Kreślę krwią Twój portret
Łza­wymi po­toka­mi roz­cieńczam kolor
By na­dać cienie
Byś była zadowolona

Byś była łaskawa. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2014, 13:49

Frozen.

Chłód.
Przeszy­wający każdy zakątek mo­jego ciała.
Zdra­puję z siebie szron, choć nie widzę je­go końca.
Po­lewam się wrzątkiem, by czuć. Bezskutecznie.

Od­ci­nam żyły od lo­du, wierząc, że może jeszcze je uratuję.
Sop­le wbi­jają się w me skro­nie, wiercąc mi potężne dziury w mózgu.
Po­zos­tał tyl­ko ból.
I resztki nadziei.

Żywię się ochłapa­mi śniegu.
Tonę w ma­raz­mie mrozu.
Staję się fi­gurą z lodu.
Lo­du, które­go nie da się rozpuścić. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 lutego 2014, 19:48

* * *

Ry­sowa­ne w pias­ku zdjęcie.
Szum fal roz­bi­jających się o wybrzeże.
Zwol­nione tętno.
Niema pustka. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2013, 11:07

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]