zamknięty, strona 2

157 tekstów – auto­rem jest zam­knięty.

Początkiem końca, roz­kwi­tem więdnięcia, życiem śmierci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2014, 14:20

I kiedy gasną światła i mias­to cichnie, kiedy koszma­ry z przeszłości wra­cają, gdy wołasz po­mocy - nie ma nikogo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 października 2014, 23:54

Chciałbym być światłem. Mógłbym w każdej chwi­li zgasnąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 października 2014, 16:48

Chłód pok­rył ra­my me­go ser­ca. Krew za­mienia się w igły z lodu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2014, 20:47

Za­ciągam się, wra­cam wspom­nieniami do tych wszys­tkich ludzi, którzy oka­zali się być jed­nym wiel­kim kłam­stwem zat­ru­wającym mo­je życie, mo­je ser­ce, moją duszę.
Niech chłód waszych kłam­stw was pochłonie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2014, 09:40

Ro­zer­wij mą duszę. Spal, zniszcz, za­kop. Tyl­ko... Nie odchodź. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2014, 23:55

Złe myśli wra­cają. Zrzucę je z wysokości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2014, 11:20

Miłość i przy­jaźń nie is­tnieją. One wyk­luczają się z de­finic­ji. Nie można kochać, będąc przy­jacielem. Nie można być czyimś przy­jacielem, nie kochając kogoś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2014, 15:54

To za­baw­ne, jak niektórym ludziom uda­je się wyr­wać ko­goś ze swo­jego życia, zos­ta­wiając je­dynie dziurę w twoim sercu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 października 2014, 01:07

Naj­gor­sze co może się w życiu wy­darzyć, to ut­ra­cić swoją brat­nią duszę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2014, 00:32

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]