zamknięty, strona 4

157 tekstów – auto­rem jest zam­knięty.

W bez­dechu tonę. Dławię się emocją. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 sierpnia 2014, 01:51

Myśli kłócą się z myślami. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 sierpnia 2014, 02:48

Za­baw­ne, jak życie i rzeczy­wis­tość we­ryfi­kuje "przyjaźnie". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 lipca 2014, 21:25

Roz­wiń skrzydła, wzbij się. Jes­teś wolny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lipca 2014, 11:06

Bo miłość, na­wet naj­piękniej­sza, obar­cza nas cierpieniem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 lipca 2014, 20:55

Myśl przez łzy ucieka. Otacza się sa­mot­nością. Od­ci­na mnie od mej duszy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 czerwca 2014, 00:45

W ka­takum­bach me­go ser­ca scho­wało się małe, przes­traszo­ne dziecko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 maja 2014, 21:58

Od­kry­wając siebie ka­wałek, po ka­wałku, nie za­pomi­naj o drodze, którą pokonałeś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 21:11

Szu­kamy swo­jego cienia w do­bie sa­mot­ności. Świeca parzy dłonie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2014, 17:12

* * *

Ur­wa­ne w pół słowa zdanie
Niedo­palo­ny papieros
Go­tująca się wo­da na gazie
Her­ba­ta, która już daw­no wystygła
Zat­rzy­mana w lo­cie łza

I tyl­ko ten tępy dźwięk ciszy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 maja 2014, 23:51

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]